ALDERAN

 

překladatelské služby

angličtina/němčina


 

ing. Pavel ŠTORKÁN

 

 

ALDERAN

Tel:

+420-603-262 886

Telefon

Fax:

+420-326 531 948

Fax

E-mail:

Pavel.Storkan@seznam.cz

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IČO:

637 98 565

 

 

 

 

 

 

 

English page

Pick up your language/Wählen Sie Ihre Sprache

Deutsche seite


Několik důvodů, proč si vybrat právě ALDERAN

 

 

Podrobné informace o poskytovaných službách

Ceník poskytovaných služeb

 

 

Slevy

Výpočet objemu překladu

 

 

Informace o sdružení ALDERAN

Kontakt

 

 

 


Několik důvodů, proč si vybrat právě ALDERAN

Už jste se někdy potřebovali přeložit text z jednoho jazyka do druhého a byli jste překvapeni vysokými cenami? Všemožnými požadavky na přirážky za cokoliv? Třeba proto teď hledáte mezi méně nápadnými poskytovateli překladatelských služeb, kteří vám sice neslibují překlady z mnoha desítek nejrůznějších jazyků, ale svou práci odvedou stejně kvalitně. U ALDERAN jste tedy správně.

Dosahujeme více než 40% rozdílu v účtovaných cenách. Jak je to možné? Jednoduše ALDERAN nemá tak vysoké provozní náklady, které by nás neustále nutily zvyšovat naše ceny. Nemáme žádnou stálou kancelář, protože žádnou nepotřebujeme, ale přesto se zákazníky můžeme operativně jednat. Z těchto důvodů můžeme potenciálním zákazníkům nabídnout překladatelské služby se základní cenou 200,- Kč za 1 normostranu. Cena bezpochyby nadstandardní. Zkuste se informovat u naší konkurence - to pro nás bude ta nejlepší reference.

Toto je cena nejen základní, ale téměř ve všech případech i konečná, tj. snažíme se ji nezvyšovat. Naopak, cenu se pokoušíme dále snižovat podle platného sazebníku slev, v závislosti na druhu platby, objemu stránek, atd., aby byla pro naše zákazníky ještě atraktivnější. Zvyšuje se jenom v krajních případech, například v případě expresního překladu, a to jenom po oboustranné dohodě se zákazníkem. Cena navíc platí pro oba směry překladu, tj. jak pro překlad z jazyka, tak i do něj, což je nadstandard. Pokud to situace umožňuje, snažíme se text dodat v grafické úpravě totožné s originálem. Zdarma. A mohli bychom ve výčtu výhod dále pokračovat.

Na začátek stránky

Podrobné informace o poskytovaných službách

Sdružení ALDERAN zajišťuje klasickou překladatelskou činnost pro anglický jazyk a německý jazyk se specializací na níže uvedené obory. Na požádání vám případně provedeme korektury vlastních textů, transkript audio nebo video záznamů, či zajistíme soudní ověření překladu.

Preferované obory - strojírenství, elektrotechnika, počítačová technika, komunikace, ekonomika.

Zajistíme ale i překlady textů z jiných oborů, například lékařství či právo.

Na začátek stránky

Ceník poskytovaných služeb

Sdružení ALDERAN vytvořilo takový systém, který nám umožňuje nabízet našim zákazníkům ceny bez požadavků na příplatky za odbornost, grafickou úpravu, atd. Atraktivní je jistě systém slev, který začíná například již u toho, že každá 1. stránka vaší sudé zakázky u ALDERAN je poskytnuta zdarma. Cena platí pro oba směry překladu.

 

PŘEKLADY:

Kč za 1 normostranu

Poznámka

z jazyka do češtiny, nebo z češtiny do jazyka

 

 

Prostý překlad

200,-

základní cena

Korektury

50,- až 110,-

podle četnosti zásahů

Ze záznamu audio/video

210,-

dodá-li zákazník přepis, je účtována pouze cena za prostý překlad (200,- Kč)

 

ZA CO U ALDERAN URČITĚ NEZAPLATÍTE:

Odbornost překladu - jsme odborníci a tak pro nás složitější text není problémem.

Grafickou úpravu - standardně se snažíme text dodávat v úpravě co nejbližší originálu, včetně obrázků, apod.

Přepis tabulek, databází, atd. - platí to samé, co výše.

Práci v sobotu, neděli a o svátcích - takové to zakázky rádi přivítáme.

Expresní zakázky - pokud ovšem nepřesáhnou 8 normostran/24 hodin. V opačném případě počítejte se 30% navíc za normostranu.

Špatně srozumitelný text - rukopis, porušený fax, nepořádný strojopis, mnoho dodatečných úprav, jazykově neobratný až na hranici srozumitelnosti apod.. V takovém případě však očekávejte možnost neobvykle prodloužené dodací lhůty, vzhledem k obtížnosti, jenž lze jen málo ovlivnit našimi odbornými schopnostmi.

Ceny se však mohou od výše uvedených lišit, po dohodě se zákazníkem, nebo díky poskytnuté slevě.
Ceník je platný od: 10. ledna 1999.

Dodací lhůty
Běžné dodací lhůty se vypočítávají podle normy 7 stran/den; do této lhůty se nezapočítává den převzetí a den předání zakázky, avšak započítávají se soboty, neděle i svátky. U expresních překladů může být účtován příplatek 30% za
normostranu. Termín je možné však dojednat individuálně a zkrátit jej i bez nutnosti expresního příplatku, pokud bude mít ALDERAN dostatečné kapacity.

Stornovací podmínky
Zakázku předanou k překladu lze stornovat za 30% předběžné ceny sdělené při převzetí, pokud neuběhla více jak 1/2 dodacího termínu.

Způsob převzetí a předání zakázky
Zakázka je převzata osobně naším zástupcem na dohodnutém místě (Praha a Příbram), případně zaslána poštou, faxem, e-mailem, apod..

Na začátek stránky

Slevy

Slevy poskytujeme následující:

DRUH SLEVY

Procento z konečné ceny

Zakázka s objemem od 50 NS výše:

4% ze základní sazby

Zakázka s objemem od 100 NS výše

6% ze základní sazby

Zakázka s objemem od 200 NS výše:

7% ze základní sazby

Smluvně podložené dlouhodobé zakázky se zaručeným minimální objemem stran:

7% ze základní sazby

Slevy se mohou kombinovat.

Na začátek stránky

Výpočet objemu překladu

Objem překladu se vypočítává z následujících parametrů:

·         Výpočet objemu překladu vychází z pojmu strojopisné normostrany (30 řádků. x 60 znaků, poslední strana se počítá za celou normostranu; viz příslušná ČSN), který je přizpůsoben počítačovému zpracování tak, aby byl pro zákazníka průhledný, snadno kontrolovatelný a zároveň aby nijak neomezoval technickou vyspělost grafické úpravy. Vzorec je tento:

(počet znaků + počet slov) : 1800 = počet NS
(zaokrouhleno nahoru)

·         Vysvětlení:
Počet znaků je číslo, které ukáže moderní textový editor ve vlastní statistice (nikoli velikost souboru!). U programu Microsoft Word, se k této statistice doberete například z menu Soubor, podmenu Vlastnosti, záložka Statistické údaje.
Počet slov je číslo z téže statistiky; zde zastupuje počet oddělujících mezer. V praxi to znamená, že všechny bílé znaky (mezery, tabelátory, konce řádků) se redukují na nejmenší možný počet mezislovních mezer. Zákazník neplatí za žádné bílé místo navíc; grafická úprava tím tedy není omezována.
1800 je objem normostrany 30 x 60 beze zbytku zaplněné textem.
Zaokrouhluje se nahoru (pokud nevychází xx,00nic), protože normostrana započítává jako celé jednotky nejen poslední (tj. většinou neúplné) stránky, ale i poslední řádky (tj. řádky poslední v odstavci), bílé místo vzniklé zalamováním řádků a rovněž 1, respektive 2 či 3 vynechané řádky před nadpisy příslušných úrovní.

·         Ke stejnému výsledku v počtu normostran se můžete dostat, pokud uložíte soubor s překladem do formátu pouze text, nebo MS-DOS text, případně ASCII text. V tomto případě výpočet odpovídá vzorci:


velikost souboru v bajtech : 1800 = počet NS (zaokrouhleno nahoru)

·         Vysvětlení:
V tomto případě výpočet vychází ze skutečnosti, že při ukládání do tohoto typů souborů textový editor uloží pouze fakticky napsané znaky v kódu ASCII textu (American Standard Code for Information Interchange) a to v tom množství, kolikrát překladatel stisknul jednotlivé klávesy na počítači. Včetně mezer, konců odstavců a zalomení. Neukládá do souboru žádné informace o formátování a tudíž je velikost souboru rovna počtu znaků a slov (počtem mezer, odstavců a zalomení).

Na začátek stránky


Informace o sdružení ALDERAN

Naše sdružení bylo založeno v roce 1997 skupinou překladatelů, kteří chtějí nabízet překladatelské služby stálým zákazníkům. Cílem je vybudovat a udržovat přiměřeně rozsáhlý okruh stabilních obchodních kontaktů založených na vzájemné spokojenosti a důvěře. Aby naše nabídka byla dostatečně atraktivní, snažíme se nabízet naše služby levněji a rychleji, než potenciální konkurence. Kromě přijatelné ceny nabízí ALDERAN jistotu pro překlady odborného textu, neboť jádro jejích překladatelů jsou specialisté. Každý z překladatelů začínal samostatně prací pro překladatelské agentury a vlastní zákazníky.

ALDERAN sdružuje téměř dvacet zkušených překladatelů anglického a německého jazyka, kteří jsou většinou specialisty ve svých oborech - strojnictví, elektrotechnice, počítačové technice, ekonomice, atd. V tom především spočívá i jejich výhoda. Nejenže znají spolehlivě daný jazyk, ale především znají terminologii oborů, v nichž se denně pohybují. Takže zatímco návod k použití letadla bude překládat strojní inženýr, tak finanční analýzu ekonom.

Většina z překladatelů získala vysokoškolské vzdělání ve specializovaném oboru společně s praxí či studijním pobytem v zahraničí a nebo mají vzdělání přímo lingvistické.

Na začátek stránky

Kontakt

ALDERAN - překladatelské služby
ing. Pavel ŠTORKÁN

 

 

 

 

 

Tel:

+420-603-262 886

Telefon

 

 

 

 

 

 

Fax:

+420-326 531 948

Fax

Pod vodojemem 1597, Beroun 2, 266 01

 

 

 

 

 

E-mail:

Pavel.Storkan@seznam.cz

E-mail

Na začátek stránky


 

Jste náš návštěvník od 29.12.1998. Těšíme se nashledanou.

 

 

FastCounter by LinkExchange

Stránka naposledy editována dne: 14. únor 2000

 

 

Odkazy na naši stránku naleznete rovněž na těchto serverech:

 

 

Seznam - Czech search engine

ATLAS

U zdroje

Zmije - hledá a najde!

13 000 webových stránek

http://najdi.to